Vergunning

10 december 2020

Door de aannemer is onlangs de omgevingsvergunning aangevraagd voor de seriematige woningen in plan Hoenderpark. Deze vergunning zal door de gemeente getoetst worden waarna deze kan worden verleend.

Terug naar overzicht
Vergunning
© Copyright 2021
Created by