Hoenderpark

Het nieuwbouwplan ‘Hoenderpark’ is gelegen aan de noordkant van Ottersum aansluitend aan de eerdere uitbreidingswijk van Ottersum. De ideeën voor extra woningen dateren uit 2004, maar kwamen niet van de grond. De plannen zijn inmiddels aangepast aan de huidige woonbehoefte. Dit komt de leefbaarheid van Ottersum ten goede. Tevens zorgt het plan voor doorstroming en beweging op de woningmarkt in de hele regio. De woningen zullen straks toegankelijk zijn vanuit de Goorseweg, de Bonkelaar en in de toekomst vanuit de Hoenderweg.

Hoenderpark ademt ruimte, rust, groen en vrijheid, wat mede wordt vormgegeven door een groen centraal gelegen park en de ruime opzet van kavels en woningen. De woningen in het plan zijn allemaal grondgebonden, wat betekent dat iedere woning een eigen tuin heeft. Het plan Hoenderpark voorziet daarnaast in een kleinschalig zorggebouw.

Grondgebonden woningen

De realisatie van Hoenderpark kan in meerdere fases plaatsvinden naar gelang de behoefte. De eventuele fasering is zorgvuldig bepaald en zal dan bestaan uit een fase met circa 12 woningen, een fase met circa 10 woningen, een fase met circa 13 woningen, en 6 bouwkavels

Het totale plan bestaat uit 41 woningen waarvan er 35 projectmatig worden gebouwd. Er komen in ieder geval 8 starterswoningen, bestaande uit 4 rijwoningen en 4 hoekwoningen met een optie tot het aanbouwen van een garage of berging. Daarnaast komen er twee-onder-een-kapwoningen, nultreden-woningen en vrijstaande woningen. De nultreden-woningen, ook wel genoemd levensloopbestendige woningen, kenmerken zich door de hoofdslaapkamer er badkamer op de begane grond. De woningen in het plan verschillen van elkaar in perceelgrootte en in prijs.

Alle woningen zullen worden gebouwd door Bouwmij Janssen met uitzondering van de 6 bouwkavels gelegen aan de noordkant van het plan. De koper van een bouwperceel kan zelf bouwen of zelf een aannemer kiezen. Om de kwaliteit van het totale plan te waarborgen is de architect al bepaald en is in samenspraak met de gemeente een z.g. beeldkwaliteitsplan opgesteld, welke veel ruimte biedt voor eigen inbreng en ideeën. De architect kan u hierbij van advies voorzien.

Zorggebouw

Centraal in het plangebied wordt een kleinschalig zorggebouw gerealiseerd. Dit gebouw zal maximaal drie bouwlagen hoog worden en zal ongeveer 15 tot 20 kleine appartementen bevatten voor zorgbehoevenden. Hoe dit gebouw eruit komt te zien, wie het gaat exploiteren en welke zorgvraag bediend wordt is op dit moment nog niet bekend.

© Copyright 2021
Created by